พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส กิจกรรมสนับสนุนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 มีนาคม 2564

นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส

มอบหมายให้ น.ส.พิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ พัฒนากรตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่กับนายเจนวิทย์ ด้วงสุข นายช่างโยธา ทศบ. ต.กะลุวอเหนือ ทำวัดขนาด จุดพิกัดพื้นแปลงจริง จุดทำการขุดและจุดยกเว้นขุด สอบถามความประสงค์เพิ่มเติมจากเจ้าของแปลง ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ฯ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบบ้านเปล   หมู่ที่ 3 ตําบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

(Visited 18 times, 1 visits today)