#สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี#

วันที่ 4 มีนาคม 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางกิตติมา กิติบุญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ พัฒนากร ต.กะลุวอเหนือ
ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกะลุวอเหนือ-ตำบลบางนาค ดำเนินการประสานและนำลูกหนี้มาทำเอกสารรายบุคคลแต่ละกลุ่มฯปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อใช้สิทธ์พักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า -19 ด้วยการพักหนี้ หยุดต้น หยุดดอกเบี้ย ห้วงระยะเวลากำหนดการพักหนี้เริ่ม
วันที่ 1 กพ.64 – 1 พค.64 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
(Visited 14 times, 1 visits today)