สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 20 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นายริฎวาน บินอุเซ็ง พัฒนากรประสานตำบลกะลุวอเหนือ/พร้อมด้วย สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 30 คร.ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมจัดทำแผนชีวิตและแผนชุุมชนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการทบจากการไปศึกษาดูงานด้านอาชีพเพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ/เพื่อใช้ในครัวเรือนต่อไป…ณ ที่ทำการบ้านกำนัน บ้านตือลาฆอปาลัส ม.11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส

(Visited 10 times, 1 visits today)