สพอ.เมืองฯ ร่วมกิจกรรมการทำข่าวประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 19 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วย
นางกิตติมา กิติบุญญา พัฒนากรประสานตำบลกะลุวอ /ทีมงานถ่ายทำวีดีโองานด้านประชาสัมพันธ์/ทีมงานเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด นำโดยนายอนันต์ แสงชาตรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้เยี่ยมกลุ่มสตรีที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนฯ/ให้ขวัญกำลังใจ/สัมภาษณ์ถ่ายทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มที่ดีเพื่อสามารถถ่ายทอดกิจกรรมไปสู่พัฒนากลุ่มที่ดีต่อไป…ณ ที่ทำการกลุ่มกระจูด ม.4 ต.กะลุวอ อ.เมืองฯ จ.นราธิวา

(Visited 8 times, 1 visits today)