สพอ.เมืองนราธิวาส ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้ม อำเภอเคลื่อนที่

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 21 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้น.ส.ศิริพร รัตนวงศ์ พัฒนากรประสานตำบลมะนังตายอ/อสพ./นศ.ฝึกงานพร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ/ผู้นำหมู่บ้าน/กลุ่มสตรี/ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่/พบปะชาวบ้าน/แนะนำ/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม/มีหน่วยบริการต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์ทหาร/อสม.ตรวจสุขภาพ/การรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/การมอบของแก่ผู้ยากไร้/คนชรา ฯลฯ
ณ มัสยิดบ้านจะแลเกาะ ม.7 ต.มะนังตายอ จ.นราธิวาส

(Visited 17 times, 1 visits today)