สพอ.เมืองนราธิวาส พื้นที่พบปะผู้นำ/เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2562

วันที่ 26 กพ.62 สพอ.เมืองนราธิวาส นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พั [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะผู้นำ/เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนใตั ระดับอำเภอ.

วันที่ 26 กพ.62 สพอ.เมืองนราธิวาส นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

วันที่ 21 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

วันที่ 21 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

วันที่ 20 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

วันที่ 20 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ