สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง /สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 ม.ค.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองฯประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 ม.ค.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง /สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 ม.ค.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 ม.ค.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองนราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงณ หน้าสถานีอุตุนิยมวิทยา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 22 มค.62 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 ม.ค.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองฯประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียง

วันที่ 22 ม.ค.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง /สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 ม.ค.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ