สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุม คณะกรรมการเพื่อตวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 25 ธ.ค.2561 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองนราธิวาสฯ ประชุมการขับเคลื่อนงานตามโครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรและสร้างสัมมาชีพชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายฯ ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ บ้านโคกสุมุ ม.3 ต.บางปอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมื [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองฯประชุมการขับเคลื่อนงานตามโครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรและสร้างสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนเป้าหมายฯ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกป่าคา ม.9 ต.โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมื [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองนราธิวาส ประชุมทีม ขับเคลื่อนงานตามโครงการเตรียมความพร้อมสัมมาชีพครัวเรือนเป้าหมายฯ ณ มัสยิดบ้านจะแลเกาะ ม.7 ต.มะนังตายอ

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมื [...]

อ่านต่อ

สพอ.เมืองนราธิวาส ได้ร่วมพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561  นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมทีม ขับเคลื่อนงานตามโครงการเตรียมความพร้อมสัมมาชีพครัวเรือนเป้าหมายฯ

วันที่ 20 ธ.ค. 2561นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมทีม ขับเคลื่อนงานตามโครงการเตรียมความพร้อมสัมมาชีพครัวเรือนเป้าหมายฯ

  วันที่ 19 ธ.ค. 2561นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมทีม ขับเคลื่อนงานตามโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 14 ธ.ค. 2561    นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ