นางมะลิ ไชยยัง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangnarathiwat วันที่ 12 พ.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangnarathiwat วันที่ 12 พ.ค. 2564

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมืองน [...]