OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

          ขอเชิญสมัครคัดสรรผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เมืองทองธานี)

          ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับ ๓ – ๕ ดาว และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อาหารชวนชิม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุม ๑๑๔๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 60 times, 1 visits today)