กลุ่ม องค์กร ผู้ประกอบ OTOP และผู้แทนจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอำเภอเมืองกระบี่ร่วมให้กำลังใจ นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ ภายใต้โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562