“ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใจเป็นธรรม กำนันตำบลหนองทะเล” … การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.2565 อำเภอเมืองกระบี่

เข้าชม 13 ครั้ง
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ร่วมด้วยนางศิริลักษณ์ อุชณรัศมี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการฯ
อำเภอเมืองกระบี่ มีกำนันผู้รับการพิจารณารางวัลฯ คือ นายสุมิตร รักโอ่ กำนันตำบลหนองทะเล มีกิจกรรมที่นำเสนอ ดังนี้
– ต้อนรับด้วยกิจกรรมรำมโนราห์
ศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ ที่สืบสานมาจนปัจจุบันในตำบลหนองทะเล
-แนะนำตำบลหนองทะเล ผลการปฏิบัติงานของกำนันยอดเยี่ยม และกิจกรรมตอบคำถาม โดยนายสุมิตร รักโอ่ และทีมตำบลหนองทะเล
-เยี่ยมชมบูธกิจกรรมดีเด่นของหมู่บ้านในตำบลหนองทะเล
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ และทีมงานอำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำนันตำบลหนองทะเล
ดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ม.1 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่
ภาพ/ข่าว ครอบครัวพช.เมืองกระบี่
(Visited 13 times, 1 visits today)