ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกระบี่”

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 9 มีนาคม 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ โดยนางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองกระบี่ นำผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 13 ราย ออกร้านจำหน่ายสินค้า ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกระบี่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ ระหว่างเวลา 08.30-13.00 น. โดยมียอดจำหน่ายรวม 17,305 บาท

ทั้งนี้นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ในครั้งนี้ด้วย

🌫ภาพ/ข่าว : สพอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)