ประชุมเตรียมความพร้อม การเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 9 มีนาคม 2564

โดยนางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมเตรียมความพร้อม การเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
เพื่อรองรับกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ทั้ง 5 ประเภท
ได้แก่
– หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
– ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต)
– กลุ่มองค์กรแกนหลัก
– ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่
ภาพ/ข่าว : สพอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 

(Visited 7 times, 1 visits today)