ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 23 ครั้ง

.. บอกข่าว เล่าเรื่อง พช.เมืองกระบี่

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
สพอ.เมืองกระบี่โดยนางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และ วางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ร่วมกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่
🌫ภาพ/ข่าว : สพอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 

     

(Visited 23 times, 1 visits today)