ประชุมติดตามและพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

สพอ.เมืองกระบี่โดยนางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการประชุมติดตามและพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
◽️ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการ เข้าพบปะ ให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงาน
▫️ทั้งนี้ นางพนิตนาฏ ตานี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วย นิติกร นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ให้ความรู้ความเข้าใจ ในมาตรการพักชำระหนี้ ในครั้งนี้
ซึ่งอำเภอเมืองกระบี่มีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถพักชำระหนี้ได้ จำนวน 46 โครงการ
และมาพักชำระหนี้ในครั้งนี้จำนวน 20 โครงการ
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองกระบี่
🌫ภาพ/ข่าว : สพอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)