สพอ.เมืองกระบี่ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562

เข้าชม 20 ครั้ง

นายปรีชา ช่วยมี พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายให้ น.ส.ปิ่นปินัทธ์ รักสกุลและ น.ส.จุฑารัตน์ สมจริง พัฒนากรจาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บฯ ในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหว่างคลองไทย หมู่ที่ 10 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

(Visited 20 times, 1 visits today)