สพอ.เมืองกระบี่ ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 21 ครั้ง

วันนี้ (29 พ.ย.61) เวลา 08.30 น. นายปรีชา  ช่วยมี  พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ นำทีมประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 36  กองทุน  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน   ณ ศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการชุมชนร่วมจิตร่วมใจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ทั้งนี้ นายเศวตฉัตร  สุวรรณรัตน์  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว

 

(Visited 21 times, 1 visits today)