ประชุมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. นายปรีชา  ช่วยมี พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวปิ่นปินัทธ์  รักสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2562 อาทิ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานฯ, กำหนดแผนปฏิบัติการ,กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

(Visited 18 times, 1 visits today)