สพอ.เมืองกระบี่ประชุมชี้แจงการทำหนังสือรับสภาพความผิดตามสัญญากู้กองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 25 ครั้ง

นายปรีชา  ช่วยมี พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายให้นางสาวจุฑารัตน์  สมจริง พัฒนากรประจำตำบลกระบี่น้อย ร่วมกับ นายสัญญา พรประสิทธิ์ พนักงานพัฒนา กทบ. ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนฯ เพื่อประชุมชี้แจงการทำหนังสือรับสภาพความผิดตามสัญญากู้กองทุนหมู่บ้าน ณ ศาลาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้กองทุนฯ ร่วมประชุมกว่า 30 ราย

(Visited 25 times, 1 visits today)