ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเขาตั้ง รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 29 ครั้ง

วันที่ 6 พ.ย.61 นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้นำชุมชน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ นายปรีชา  ช่วยมี พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายให้      นางสาวจุฑารัตน์  สมจริง พัฒนากรประจำตำบลกระบี่น้อย ให้การต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้

(Visited 29 times, 1 visits today)