กิจกรรมกระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายปรีชา ช่วยมี พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ มอบหมายให้นางอัมพิกา สุกทอง พัฒนากรตำบลอ่าวนาง ดูแลความเรียบร้อย และร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาตีน มอบของที่ระลึกและส่งคณะ test tour โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เดินทางกลับ ณ บ้านนาตีน ม.4 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

(Visited 24 times, 1 visits today)