ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (CE) บ้านหมอเฒ่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (CE) [...]

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายเรวัฒ เหลืองแดง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านใหม่ห้ [...]