สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรีประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.)

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธิ พัฒนาการอำเภอร่องคำรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคัดเลือกผู้นำอช.ดีเด่น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

(Visited 93 times, 1 visits today)