กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (CE) บ้านหมอเฒ่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (CE) บ้านหมอเฒ่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิล โดยแปรรูปเป็นข้าวเกรียบปลานิล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาร้าปลานิล ปลาขยอกแดดเดียว ปลาร้าทรงเครื่อง ข้าวเกรียบปลา สนใจสั่งซื้อสินค้าชุมชน /ติดต่อศึกษาดูงาน ได้ที่ FACEBOOK : บ้านหมอเฒ่า LINE หมอเฒ่านวัตวิถี หรือติดต่ออีกช่องทางหนึ่งได้ที่ นางสาวรุ่งฟ้า บ่อพิมาย (โทร.084-3863498) นายสมยศ นาคจีน (โทร. 081- 9421970)

(Visited 288 times, 1 visits today)