ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อประสานบูรณาการการทำงานร่วมกัน

🕖 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 – เวลา 13.00 น.

นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ เพื่อประสานงานการบูรณาการการทำงานในภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมได้เยี่ยมชมแปลงผัก ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ไก่ดำ ไก่งวง บ่อปลา และจุดเผาถ่านไร้ควัน

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

#โคกหนองนาพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สตรี
#ปลูกผักสวนครัว

(Visited 20 times, 1 visits today)