รับการตรวจติดตามพร้อมแนะนำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : รับการตรวจติดตามพร้อมแนะนำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 และให้คำแนะนำ/แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

โดยนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นาย อัศวณัฏฐ์ ชินพันธ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้

😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

#โคกหนองนาพช
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)