รับการตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : รับการตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🕖 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 – เวลา 10.00 น.

นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่รับการตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยติดตามสมาชิกกลุ่มเลี้ยงเป็ด นางจันเพ็ญ ลีลา บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 4 บ้านโนนศรีทอง ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดยนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนางสาวสุดารัตน์ พรหมกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามพร้อมให้คำแนะนำการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี การพัฒนากลุ่มให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน

😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

#โคกหนองนาพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สตรี

(Visited 11 times, 1 visits today)