รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

🕖 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 – เวลา 10.00 น.

นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”อำเภอบุ่งคล้า โดยนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์ ผู้ช่วย ผอ.ฯ และนายเชษฐา โคตรวันดี ผู้ช่วย ผอ.ฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ประจำปี 2566 จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1. นางสุวภรณ์ พลบุตร แสนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลวิศิษฐ์ พื้นที่ 3 ไร่
2. นางสาวน้ำอ้อย พลวงค์ษา หมู่ที่ 12 ตำบลวิศิษฐ์ จำนวน 1 ไร่
3. นายสุริยัณห์ สูงสุด หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งเปือย พื้นที่ 3 ไร่

😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

#โคกหนองนาพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 25 times, 1 visits today)