ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสัญจร ตำบลบึงกาฬ

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสัญจร ตำบลบึงกาฬ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ดำเนินการประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสัญจร ตำบลบึงกาฬ เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาในการดำเนินงาน

ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 อย่างเคร่งครัด

(C)HANGE (F)OR (G)OOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📷 / ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

#CDD
#โคกหนองนาพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#กทบ

(Visited 13 times, 1 visits today)