ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ [...]

อ่านต่อ

รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : รับการตรวจติดตามก [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ :ร่วมประชุมเชิงปฏิบ [...]

อ่านต่อ

รับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จากนายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

🏘สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : รับการตรวจติดตามก [...]

อ่านต่อ