ติดตามครัวเรือนเป้าหมายได้รับวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ เฟส 2 ตำบลหอคำ

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายรือทัย ตงบุญชัย [...]

อ่านต่อ

ติดตามครัวเรือนเป้าหมายได้รับวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ เฟส 2

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ