ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2565 บ้านทองสาย หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์

⏰วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.
📌 นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้ นายอรรถพล วันชูเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุผัก เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือน
โดยมีนางพิศมัย ภารจรัส อดีต นพต.อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากรในการทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยชีวภาพ ถ่ายทอดเทคนิคในการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน
✍🏼 กิจกรรมในครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Click ชุมชน แก่ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดตามงานพัฒนาชุมชน
🌳 ณ ศาลาประชาคมบ้านทองสาย หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
📷 ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 4 times, 1 visits today)