มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 15.30 น.
     นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้นายสรศักดิ์ เจริญสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 1,500 บาท ให้กับ เด็กชายเจษฎา ดีหมั่น
      ณ บ้านบึงกาฬใต้ หมู่ที่ 3 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
     ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
    ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 4 times, 1 visits today)