ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับใน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.       นายรือทัย ตง [...]

อ่านต่อ