สำรวจความต้องการข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ระยะที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 09 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.     นายรือทัย ตงบุ [...]

อ่านต่อ