ลงพื้นที่เตรียมสถานที่การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565″

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่เตรียมสถานที่การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565″ โดยมีนายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม
     ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) แปลง นายสุนทร วังสพันธ์ เลขที่ 154 หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
     ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 4 times, 1 visits today)