ลงพื้นที่ประชุมเตรียมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็นเป็นสุข”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงหลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็นเป็นสุข”
      ณ บ้านหนองเลิง หมู่ 4 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
      ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
      ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 10 times, 1 visits today)