รับการตรวจประเมินการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมินคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด
โดยนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกระดับจังหวัด ร่วมประเมินครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประเมิน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
               (1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองบึงกาฬ
               (2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโป่งเปือย
               (3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มปลูกสับปะรด ตำบลชัยพร โดยนางอุรา อินมียืน
      ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ชั้น 2
      ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
      ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 6 times, 1 visits today)