ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.
     นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9
โดยมีนายกฤษณ์ ศรีพนมวัน ป.อาวุโส อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการ
     ณ วัดศรีแก้ววนาราม บ้านแสนประเสริฐ หมู่ 9 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
     ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 12 times, 1 visits today)