การคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีพ.ศ.2565 จังหวัดบึงกาฬ OTOP PRODUCT CHAMPION (OPC)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยนายอรรถพล วันชูเสริฐนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีพ.ศ.2565 จังหวัดบึงกาฬ OTOP PRODUCT CHAMPION (OPC) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมการคัดสรร 5 กลุ่ม ดังนี้
1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ
2 กลุ่มสองมือพิมพ์
3 กลุ่มไก่ต๊อก ไอเดีย คราฟท์
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ
5 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์จาก กก
โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน
     ณ ห้องประชุมสิรินธารา2 โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
     ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 11 times, 1 visits today)