โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีด้านการแปรรูปผ้าทอพื้นเมือง ต่อยอดสู่การตลาดออนไลน์

วันที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีด้านการแปรรูปผ้าทอพื้นเมือง ต่อยอดสู่การตลาดออนไลน์
โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬเป็นประธานในพิธี
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอพื้นเมือง และยกระดับการแปรรูปผ้าทอเป็นของฝาก ของที่ระลึก ต่อยอดสู่การขายสินค้าออนไลน์ โดยดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมที่ 1 การตัดเย็บเสื้อผ้าและของที่ระลึกจากผ้าทอพื้นเมือง ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ
2) กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างการเรียนรู้การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดำเนินการในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน
    ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 5 times, 1 visits today)