เตรียมความพร้อมในการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าไคร้

วันที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้ลงพื้นเตรียมความพร้อมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน และชาวบ้านท่าไคร้ หมู่ 5 ในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
      ณ ศาลาวัดบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
      ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
      ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 10 times, 1 visits today)