รับการตรวจติดตามจาก รองผู้ตรวจกระทรวงฯติดตามงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น.
     นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครัวเรือนนายสถิตย์ พิมพ์วงค์ บ้านพรนิยม หมู่9 ต.โนนสว่าง อ.เมือบงกาฬ
โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬและทีมพี่เลี้ยงตำบลโนนสว่าง ให้การต้อนรับ รองผู้ตรวจกระทรวงฯที่มาติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ได้มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่นายสถิตย์ พิพ์วงค์
    ณ บ้านพรนิยม ตำบลโนนสว่างอ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
    ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 8 times, 1 visits today)