ลงพื้นที่เตรียมสถานที่การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565″

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.       นายรือทัย ตง [...]

อ่านต่อ