เตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมเปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรือทัย ตงบุญชัย [...]

อ่านต่อ