โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระพล ขุนพา [...]

อ่านต่อ