🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การดำเนินโครงการท [...]

อ่านต่อ

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อ.เมืองบึงกาฬ

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : ติดตามความก้าวหน [...]

อ่านต่อ

🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การติดตามความคืบหน้า การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การติดตามความคืบห [...]

อ่านต่อ

🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

⏰วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ✍🏼นายสุรพล ผาจวง พ [...]

อ่านต่อ

🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การติดตามความคืบหน้า การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🏫สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การติดตามความคืบห [...]

อ่านต่อ