พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้พัฒนากรพร้อมทีม นพต. และนพร. อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในกิจกรรม “ทำเสวียน ห่มดิน ได้กินเห็ด” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : การจัดการองค์ควา [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ : ร่วมนำเสนอผลงาน [...]

อ่านต่อ