นายรือทัย ตงบุญชัย

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ